1. Utenfor banen (Regel 18.2)

 1. En ball er utenfor banen når den er i ro på den andre siden av enhver vegg/vei som definerer banens grense.
 2. Ball som krysser vei merket med utenfor banen og som blir liggende på andre siden av veien er utenfor banen, selv om ballen ligger på banen.

2. Straffeområder (Regel 17)

 1. Når en ball er i et rødt straffeområde eller det er kjent eller så godt som sikkert, og det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet går i ett med banens grense: Spilleren kan ta fritak på motsatt side av straffeområdet, med samme avstand fra hullet, i henhold til Forslag lokal regel B-2.1.
 2. Der det finnes en droppesone for et straffeområde og hvis en ball er i dette straffeområdet inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:
  1. 1)  Ta fritak etter regel 17.1, eller
  2. 2)  Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.Det er opprettet droppesoner for hull 2/11 venstre side, Hull 3/12 ved hvit tee hull 12 og Hull 7/16 på Hvit tee hull 16.

3. Unormale baneforhold (inkludert uflyttbare hindringer) (Regel 16.1)

3.a Grunn under reparasjon (GUR)

 1. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit spraylinje eller som på annen måte er angitt som GUR.
 2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
 3. Maurtuer i generelt område.
 4. Fjell eller trerøtter i dagen i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.
 5. Skader i bunker forårsaket av rennende vann.
 6. Skjøter mellom skåret torv i generelt område og på puttinggreen.
 7. Malte linjer eller prikker på puttinggreenen eller i en del av generelt område klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene d.-g.

3.b Uflyttbare hindringer  (Regel 16)

 1. Et område merket med hvit spraylinje og den uflyttbare hindringen dette området går i ett med, anses som ett enkelt unormalt baneforhold, når fritak tas etter regel 16.1.
 2. Blomsterbed, planter, busker og lignende omgitt av en uflyttbar hindring er en del av den uflyttbare hindringen.
 3. Veier og stier
 4. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

4. Flyttbare hindringer (Regel 15.2)

a. Alle merkestaker bortsett fra hvite grensestaker.

5. Spilleforbudsområder (Regel 2.4)

Spilleforbudområde i unormalt baneforhold er merket med blå staker med hvit (eller grønn) topp. Fritak skal tas etter regel 16.1f.

Bemerk: Det er forbudt å hente ball i åker høyre side hull 6/15

Om ikke annet er angitt er det generell straff for brudd på lokal regel: Matchspill – tap av hull Slagspill – to straffeslag