Hvis du ønsker protokoll fra årets årsmøte: ta kontakt med daglig leder for å få det tilsendt.

Her finner du referater fra tidligere årsmøter i Valdres Golfklubb

Protokoll årsmøte 2022

Årsberetning 2021

Referat fra årsmøte i VGK 2017

Referat fra årsmøte 2016