I tilknytning til klubbhuset er det drivingrange med ballautomat. Her finner du også en puttinggreen og en sandbunker.

Ballautomaten tar poletter og kort. Poletter kan kjøpes i proshopen.

1 polett - kr 20. Kjøper du for kr 200, får du 12 poletter.