Som ordinær medlem i Valdres Golfklubb har du følgende medlemsfordeler:

Klippekort med tre greenfees, kr 900. 20% rabatt på greenfee i alle samarbeidsklubbene i Hedmark og Oppland (Golf Innlandet) - 10 klubber er med i samarbeidet.

Har du betalt for "fritt spill" (sesongkort) kan du betale kr 1000 og få fri tilgang på poletter til eget bruk på rangen når proshopen er åpen.

Satser for medlemsskap

Valdres Golfklubb er i dag en klubb hvor man ikke behøver å tegne seg for aksje eller spillerett for å få tilgang til å kjøpe årskort på banen. Valdres Golfklubb tilbyr med bakgrunn i dette kun én type medlemskap:

  • Regulært medlemskap gir deg et medlemskap i golfklubben, slik at du får utstedt golfkortet og mottar Norsk Golf.

Våre medlemskap er:

  • Voksen      kr 1 100,-
  • Junior og student/vernepliktig tom 25 år     kr  700,-

I tillegg tilbyr vi alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, å kjøpe årskort som gir fritt spill på anlegget. Ønsker man å kjøpe årskort for bruk av anlegget koster dette (i tillegg til medlemskap) :

  • Årskort for medlemmer i Valdres Golfklubb       kr 4 300,-
  • Årskort for medlemmer fra annen klubb (forutsetter medlemskap i en annen golfklubb)      kr 4 300,-

(Medlemskap for voksne i Valdres Golfklubb med årskort på Valdres Golf koster således 1100 + 4 300 = 5 400,-)

Familier med to fullt betalende årskort får i tillegg fritt spill for sine barn under 12 år.Forutsetter medlemskap i Valdres Golfklubb, samt samme bopel.

Junior (t.o.m. fyldte 19 år og studenter/vernepliktige t.o.m. fyldte 25 år):

  • Årskort for medlemmer i Valdres Golfklubb        kr 1100,-

(Juniormedlemskap i Valdres Golfklubb med årskort på Valdres Golf koster således 700 + 1100 = 1800)

Hyttespillerett

Gjelder for eiere av hytte i Valdres.

Fritt spill (sesongkort) for en familie (to voksne + to barn) for kr 5995,-.

Medlemskap fornyes automatisk for neste år dersom ikke utmelding er oss i hende senest 31.12 inneværende år.

Innmeldingsskjema - Valdres Golfklubb

Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende informasjon pr epost: post@valdresgolf.no.