Ønsker du å bli medlem i Valdres Golfklubb, kontakt oss på telefon eller på epost. Forslags-/tilbakemeldings-kasse for innspill fra medlemmer henger ved døra inn til greenkeeper-kontoret. Alle forslag signeres med navn og kontaktinfo.

 

Du finner oss i Aurdal i Valdres

Administrasjon/klubbhus
Telefon: 61 36 11 80
E-post: post@valdresgolf.no
Kontonummer: 2320 27 95072

Besøksadresse
Valdres Golfklubb
Vestringsbygda
2910 AURDAL

Postadresse
Valdres Golfklubb
Postboks 113
2901 FAGERNES