Årsmøtet i Valdres Golfklubb var 20. januar og EO møte 13.mars.

Hvis du ønsker referat fra møtet, ta kontakt med daglig leder for å få det tilsendt.