Valdresmatchen er en utslagsturnering der det spilles matchspill med 100% spillehandicap over 18 hull. Vinneren av matchen går videre til neste runde.

Det er den spilleren som står FØRST i matchen, som har ansvar for å avtale tid for match innen den oppsatte tidsfrist. Blir ikke matchen spilt innen oppsatt dato, går seieren til ANDRE spiller.

Fordelingen av spillehandicap foregår slik at spilleren med færrest tildelte slag settes til null, mens spilleren med flest tildelte slag tilkjennes differansen i spillehandicap mellom spillerne.

Eksempel: Hvis spiller A har 20 tildelte slag, mens spiller B har 8 tildelte slag, blir differansen 20 - 8 = 12 slag. Det vil si at spiller A har ett ekstra slag på hullene med hcp-index 1-12. Ditt spillehandicap finner du ved å lese av slopetabellen på banen hvor matchen spilles.

Man huller ut på alle hull om ikke motstanderen gir deg hullet.

Ved uavgjort resultat etter 18 hull, avgjøres matchen ved sudden death fra hull 1. Spilleren med tilleggsslag mottar disse på nytt.

Turneringsavgift kr 100.

Valdresmatchen vinnere

Vinner 2023: Einar Mattisgard

Vinner 2022: Per Ragnar Lillebråten

Vinner 2021: Jørgen Ueland

Vinner 2020: Per Ragnar Lillebråten

Vinner 2019: Jørgen Ueland

Vinner 2018: Per Ragnar Lillebråten

Vinner 2017: Arne Slette

Vinner 2016: Jørgen Ueland

Vinner 2015: Arnt Sørlie

Vinner 2014: Jørgen Ueland

Vinner 2013: Odd Jørgen Lillebråten

Vinner 2012: Jørgen Ueland

Vinner 2011: