You are currently viewing Årsmøte

Årsmøte

Valdres Golfklubb holder årsmøte torsdag 27.02.2020, kl 18.00, i Valdres Næringshage.
Særskilte saker som ønskes fremmet, må være sendt styret innen 13.02.
Innkalling med saksliste og saksframlegg vil være tilgjengelig senest 20.02.

Velkommen