• Hull 3/12 fairway, sett fra greenen

Ønsker du å bli medlem i Valdres Golfklubb, kontakt oss på telefon eller på epost.

Forslags-/tilbakemeldings-kasse for innspill fra medlemmer henger ved døra inn til greenkeeper-kontoret.
Alle forslag signeres med navn og kontaktinfo.

Administrasjon/klubbhus:
Telefon : 613 61 180
E-post : post@valdresgolf.no
Kontonummer : 2070 07 25228

Besøksadresse:
Valdres Golfklubb
Vestringsbygda
2910 AURDAL

Postadresse:
Valdres Golfklubb
Postboks 113
2901 FAGERNES