• Hull 3/12 fairway, sett fra greenen

Styret/komitéer

Styret i golfklubben

Styreleder: Knut Revling

Styremedlemmer: Randi Mona Berge, Gunnar Modén

Vara: Vidar Veka, Aksel Kopperud, Even Kahrs Henriksen

Ansatte

Head Greenkeeper: Arne Slette
Greenkeeper: Morten Fuglehaug
Greenkeeper: Johan Sadowski

Pro og daglig leder: Ulf Krüger

Café: Anne-Mette Handreck

Komitéer

Turnerings/aktivitetskomite:
Ulf Krüger og Jørgen Ueland

Banekomité:  Arne Slette, Bjørn Sjåvik, Tore Westerbø

Webredaktører :  Jørgen Ueland, Bjørn Sjåvik