• Utslag hull 7 svart sløyfe7.

Treningsområde

I tilknytning til klubbhuset er det drivingrange med ballautomat. Her finner du også en puttinggreen og en sandbunker.

Ballautomaten tar poletter og kort. Poletter kan kjøpes i proshopen.

1 polett - kr 20. Kjøper du for kr 200, får du 12 poletter.

Puttinggreen og drivingrange. Fairway på hull 9/18 bak til venstre.