• Fra tee på hull 2 mot øya.

Klubbmestere

Klubbmestere 2023

Herrer: Morten Strømmen Nerli
Senior herrer: Bassen Westerhus

Klubbmestere 2022

Herrer: Kjetil Strandbråten
Senior herrer: Bassen Westerhus

Klubbmestere 2021

Herrer: Kjetil Strandbråten
Senior herrer: Bjørn Einar Smith

Klubbmestere 2020

Herrer: Kjetil Strandbråten
Senior herrer: Bjørn Einar Smith

Klubbmestere 2019

Herrer: Jørgen Ueland
Senior herrer: Bassen Westerhus

Klubbmestere 2018

Herrer: Øystein Buene
Damer: Grethe Smith
Senior herrer: Per Skjæveland
Senior Damer: Grethe Smith

Klubbmestere 2017

Herrer: Kjetil Strandbråten
Damer: Grethe Smith
Senior herrer: Tor M. Berge
Senior Damer: Grethe Smith

Klubbmestere 2016

Herrer: Bjørn Einar Smith
Damer: Grethe Smith
Senior herrer: Bjørn Einar Smith
Senior damer: Grethe Smith

Klubbmestere 2015

Herrer: Per Skjæveland
Damer: Janne Fjelltun
Senior menn: Per Skjæveland

Klubbmestere 2014

Herrer: Øystein Buene
Damer: Randi Berge
Senior herrer: Bjørn Einar Smith
Senior damer: Randi Berge

Klubbmestere 2013

Herrer: Øystein Buene
Damer: Grethe Smith
Senior Herrer: Tor M. Berge
Senior Damer: Grethe Smith

Klubbmestere 2012

Herrer: Odd Bråten
Damer: Synnøve Solbakken
Senior Herrer: Tor M. Berge
Senior Damer: Grethe Smith

Klubbmestere 2011

Herrer:                 Mats Erik Strand
Damer:                  Synnøve Solbakken
Senior Herrer:       Tor M. Berge
Senior Damer:        Wenche Bråten

Klubbmestere 2010

Herrer.                 Tor M Berge
Damer:                  Synnøve Omdahl
Senior Herrer:       Per Skjæveland
Senior Damer:        Grete Smith
Junior                  Joakim Smith
Nybegynnerklasse: Thomas Milevasslien

Klubbmestere 2009

Herrer:                Mads Motrøen
Damer:                 Grete Smith
Senior Herrer        Knut Bråten
Senior Damer        Wenche Bråten
Junior                  Stian A Olsen
Grøntkortklasse:    Svanhild Bergum, Stian A Olsen

Klubbmestere 2008

Herrer:                Fredrik Olsen
Damer:                Grete Madsen
Seniorer herrer:   Knut Bråten
Juniorer herrer:    Mads Motrøen
Grønt kort - herrer:  Stian Alexander Olsen
Grønt kort - damer:  Svanhild Bergum

Klubbmestere 2007

Herrer:     Fredrik Olsen
Damer:      Kirsten Sørensen
Seniorer damer:   Kirsten Sørensen
Seniorer herrer:   Leif Sørensen
Juniorer herrer:    Mads Motrøen
Grønt kort - herrer:  Terje Flaten
Grønt kort - damer:  Svanhild Bergum

Klubbmestere 2006

Herrer:                Per R Omdahl
Damer:                Gro Thorstensen
Seniorer damer:   Gro Thorstensen
Seniorer herrer:   Gunnar Modén
Juniorer damer:    Heidi Omdahl
Juniorer herrer:    Fredrik Olsen
Grønt kort - herrer: Erik Fønhus
Grønt kort - kvinner: Ninni Midthus

Klubbmestere 2005

Herrer:                Fredrik Olsen
Damer:                Heidi Omdahl
Seniorer damer:   Gro Thorstensen
Seniorer herrer:   Gunnar Modén
Juniorer damer:    Heidi Omdahl
Juniorer herrer:    Fredrik Olsen
Grønt kort - herrer: Knut Bråten
Grønt kort - damer:    Ninni Midthus

Klubbmestere 2004

Herrer:                Mads Strand
Damer:                Heidi Omdahl
Seniorer herrer:   Gunnar Modén
Juniorer damer:    Heidi Omdahl
Juniorer herrer:    Mads Strand

Kjetil Strandbråten