Må ha navn
Hull 3/12 fairway, sett fra greenen

Må ha navn

Her har vi noe rått på gang...