Turnering på simulatoren

Oversikt over hvilken baner som skal spilles for de som deltar på Simulatorturneringen fra uke 2-12

Uke 2 – Detroit GC
Uke 3 – Congressional
Uke 4 – Firestone CC
Uke 5 – Warwick Hills
Uke 6 – London GC The Heritage
Uke 7 – London GC The International
Uke 8 – Bro Hof Stadium
Uke 9 – Bro Hof Castle
Uke 10 – Ullna SWG
Uke 11 – Black Mountain
Uke 12 – Pebble Beach

OBS: Av smittevernhensyn skal det ikke være flere en tre personer i lokalet.

Turnering spilles over 11 uker vinteren 2021 frem til påske. Rundene inngår i en Order of Merit der 8 av 11 runder er tellende.

Turneringen er for de av klubbens medlemmer som har kjøpt spillerettighet til simulatoren.

Turneringen spilles over 18 hull på en ny bane hver uke.

Turneringen spilles med følgende innstillinger på simulatoren: Gimmie mode 0,9 m, Mulligan 0, Conditions warm, Stimp 9.

Scorekort (det vil si bilde av skjermen/lerretet) sendes til Svein Berger så snart som mulig, eller senest kl 22 på søndag den aktuelle uken.

Turneringsavgift kr 50 pr uke. Betales til Knut Bråten.

Spilletid bestilles i Golfbox.