You are currently viewing Nyheter fra klubben

Nyheter fra klubben

Klubben vil i tillegg til nyheter på hjemmesiden og facebook, også utgi et nyhetsbrev. Dette vil komme med jevne mellomrom og sammenfatte hva som skjer for tiden og hvilke planer klubben har fremover. Sesongens første nyhetsbrev kan lastes ned til høyre på denne siden. Nyhetsbrevene kan senere gjenfinnes under «Klubben» i toppmenyen.