You are currently viewing Nye banesløyfer og flere nye utslag

Nye banesløyfer og flere nye utslag

Golfbanen vår har 9 greener der to runder med ganske ulike utslagssteder gir en ekte og god 18 hulls opplevelse. I tillegg til at alle hull skal være gode og flotte, har det vært et mål å få varierende par-verdier på hvert enkelt flagg fra runde 1 til runde 2. Det anleggsarbeidet som har pågått fram til i høst, gjør at vi nå får dette til mot ytterligere tre greener. Green 1 får en par 3–variant (hull 10), green 7 en ny par 4 (hull 16) – og ikke minst: Vi får et nytt par 6 (hull 9) som blir Nord-Europas lengste med sine 688 m fra bakre utslag.
Alle disse endringene – med ny slope, scorekort og skilting, må vi ta i bruk samtidig. Etter planen skulle dette skjedd i august, men fordi både sloping og etablering av tett og fint gress på ny fairway tok lengre tid enn forventet, har vi måttet utsette dette. Nå ser alt svært innbydende ut, og styret har besluttet at nye banesløyfer offisielt tas i bruk fra sesongstart 2021.

En bane for alle
Banen vår er både vakker og utfordrende. Men den skal også være morsom og stimulerende for nybegynnere og de av oss som ikke slår 140 m over vann. Endringene må ta hensyn til alle grupper.
Det gjør vi ved måten vi organiserer rundene på. Og her kommer noe helt nytt:
Vi organiserer banen fra 2021 som to alternative sløyfer:
En svartmerket sløyfe, par 73 som tar utgangspunkt i dagens gule utslagssteder.
En hvitmerket sløyfe, par 72 som tar utgangspunkt i dagens røde utslagssteder og som ikke krever noen slag over vann på mer enn 80 m
Det nye par 6 hullet vil inngå i begge sløyfer, men 605 m fra hvitt.
Herrer og damer bruker felles utslagssteder hvis man har valgt samme sløyfe, men damer får flere tildelte slag i henhold til ny slopetabell. Begrepene «herretee» og «dametee» blir derfor om mulig enda mer meningsløse enn før.
For å gi et alternativ for bl.a. nybegynnere, gir vi de 9 aller korteste hullene merking som en grønn sløyfe. Denne blir også slopet slik at den kan brukes til regulering av handicap.

Hva skal banen hete?
I Golfbox vil de to sløyfene bli benevnt som Par 73 og Par 72, men vi ønsker også å gi de to sløyfene gode navn. Her vil vi be om flest mulig innspill fra både medlemmer og andre.
Navnebruken bør kle klubbens folkelige karakter – og gjerne være på dialekt eller med lokal tilknytning. Navnene kan være substantiv eller adjektiv, men bør oppfattes som en form for ordpar. Det er et pluss om navnene avspeiler at vi har to flotte banevarianter – men der den ene er mer utfordrende enn den andre.

Har du forslag – helst på begge sløyfer – så meld det til klubben innen 15. oktober.
Vinner blir premiert.