You are currently viewing Ny sesong med koronatiltak

Ny sesong med koronatiltak

Velkommen til en ny sesong. Banen åpner snart, men i år, som følge av Koronaviruset, med litt uvante føringer for hvordan vi ter oss på banen. Disse føringene kan du lese om her:

Koronatiltak – før spill
Koronatiltak – under spill
Koronatiltak – etter spill

Vi ber alle som ønsker å besøke Valdres Golf, enten det er range, proshop eller bane, om å lese dette nøye. Det er viktig for oss at reglene fra Helsedirektoratet og Norges Golfforbund blir fulgt slik at vi unngår at spill på banen bidrar til smitteutbredelse.