You are currently viewing Lettelser på Coronatiltakene

Lettelser på Coronatiltakene

Rakene er nå lagt ut igjen i bunkerne. Det betyr at det ikke lenger er ballplassering i bunkeren.

Foringene fjernes fra hullene. Det er nå mulig å fjerne stangen ved putting, men vi anbefaler fremdeles minst mulig berøring av denne.

Angående turneringene mandag og onsdag: Fra og med mandag 21. juni vil vi skrive ut ordinære startlister. Startlistene offentliggjøres mandag kl 13.00 og onsdag kl 17.00.

Det åpnes dermed for samlinger før og etter runden. Vi anmoder deltagerne om å fremdeles tenke på smittevern og spesielt håndhygiene og avstand til hverandre ved klubbhuset og på utslagsområdene. Vi anbefaler at man venter med å være på tee til flighten foran har slått ut.