You are currently viewing Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Valdres Golfklubb avvikler årsmøte torsdag 25. mars.
På grunn av smittesituasjonen legger vi i år ikke årsmøtet til februar, men så sent praktisk mulig etter nye vedtekter – i håp om at vi da kan samles på vanlig måte.
Endelig beskjed om møtested, eksakt tidspunkt og avviklingsmåte vil komme så snart situasjonen tilsier det.

Eventuelle forslag til saker må være fremmet for styret senest 11. mars.
Sakliste med aktuelle dokumenter blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.