• Øya med hull 3/12 og 4/13

Banen hull for hull

Hovedbanen er tegnet av Jeremy Turner og ble åpnet i 2003. Banen har 9 hull og hadde den gang den uvanlige fordelingen med tre par 3, tre par 4 og tre par 5-hull. De siste 9 hullene er tegnet, men utbygging er foreløpig ikke planlagt. I 2013 åpnet vi flere nye utslagssteder. Banen fikk nå 18 ulike utslagssteder til 9 forskjellige greener. Dette gav en mer komplett 18-hullsrunde. Fra og med 2021 har banen fått flere nye utslagssteder og kan nå spilles som par 72 (hvit sløyfe) eller par 73 (svart sløyfe). Svart sløyfe inkluderer blant annet et par 6-hull på 688 meter. Nord-Europas lengste!

Banen er en nytelse å gå på med brede fairwayer, store greener og gressutslag på alle hull. Vi håper du tar deg tid til å nyte naturopplevelsen og at du samtidig føler roen som råder der ute.

Hull 1/10

Hull 2/11

Hull 3/12

Greenkeeperne

Hull 4/13

Hull 5/14

Hull 6/15

Hull 7/16

Hull 8/17

Hull 9/18