You are currently viewing Dugnad

Dugnad

Det er store mengder med etterlatenskaper fra flommen på banen som vi må få ryddet bort. Vi håper derfor at noen har mulighet til å komme innom banen og bistå med raking og rydding. Det blir dugnad både mandag og tirsdag mellom klokken 10 og 20. Kom når det passer deg og ta en liten økt.