You are currently viewing Årsmøtet utsettes inntil videre

Årsmøtet utsettes inntil videre

Fordi smittesituasjonen gjør det åpenbart urealistisk å kunne samles 25.03., har styret i VGK besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Styret ser det som viktig for en god dialog i klubben at medlemmene kan møtes fysisk framfor digitalt. Utsettelsen er i samsvar med dispensasjoner og råd gitt av NIF.

Styret vil ikke foreslå endring av kontingent og avgift for fritt spill for 2021. Vi sender derfor i disse dager ut giroer basert på tidligere årsmøtevedtak.

Styret i VGK