Årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Valdres Golfklubb
torsdag 14. mars kl 18.00 i Valdres Næringshage, Blått bygg, møterom «Heime».
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Forslag som ønsket behandlet i årsmøtet må være sendt til styret senest 28.02.
Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på hjemmeside senest 07.03.

Styret