You are currently viewing Årsmøte avholdes 20. februar

Årsmøte avholdes 20. februar

Årsmøte

VALDRES GOLFKLUBB
20.02.24

Næringsparken Fagernes kl 19.00

AGENDA

– Kommentarer innkalling
– Valg av referent
– Valg av 2 personer til å skrive under
referatet
– Gjennomgang av sesongen 2023
– Årsresultat for 2023
– Kommentarer for 2023
– Budsjett for 2024
– Strategiarbeid – kort og langsiktig
– Valg av styre og komiteer
– Eventuelt

Etter årsmøte : uformelt medlemsmøte

Årsresultat 23

Valgkomiteen forslag til styre 2024-2025

Rapport fra komiteene 2023